CONTACT
Wszelkie zapytania oraz propozycje współpracy proszę kierować na adres:

wiktoria.celmer@confassion.comFor all general and collaboration inquiries please contact: